Zoznam kryštálov

počet ks

Cena za 1 ks

bez DPH

4,500

MHz

1

4,- €

8,867

MHz

7

4,- €

18,000

MHz

1

4,- €

82,000

MHz

1

4,- €

85,333

MHz

2

4,- €

90,666

MHz

1

4,- €

92,000

MHz ?

1

4,- €

92,000

MHz

1

4,- €

96,000

MHz

4

4,- €

97,583

MHz

1

4,- €

102,500

MHz

1

4,- €

103,000

MHz

1

4,- €

106,000

MHz

2

4,- €

117,333

MHz

2

4,- €

121,333

MHz

1

4,- €

122,666

MHz

3

4,- €

124,000

MHz

1

4,- €

126,210

MHz

0

4,- €

130,666

MHz

1

4,- €

136,666

MHz

9

4,- €

138,666

MHz

1

4,- €

144,500

MHz

1

4,- €

144,666

MHz

2

4,- €

146,000

MHz

1

4,- €

147,333

MHz

2

4,- €

148,000

MHz

4

4,- €

149,333

MHz

1

4,- €

152,000

MHz

4

4,- €

153,333

MHz

1

4,- €

154,500

MHz

2

4,- €

155,375

MHz

7

4,- €

157,333

MHz

6

4,- €

158,000

MHz

1

4,- €

160,000

MHz

2

4,- €

161,375

MHz

1

4,- €

163,375

MHz

1

4,- €

164,000

MHz

21

4,- €

166,000

MHz

1

4,- €

167,166

MHz

1

4,- €

Hlavná stanica TKR

05-uzemnovacia spojka.JPG