STA 

     Pre správcov bytového fondu, správcovské spoločnosti ako aj pre hotely a penzióny poskytujeme všetky činnosti  spojené s výstavbou, údržbou, prevádzkou a servisom spoločných televíznych antén (STA). Najmä:

  • bežné aj generálne opravy STA
  • oprava a rekonštrukcia účastníckych rozvodov
  • meranie intenzity signálu pre príjem terestriálnych (pozemských) a satelitných TV programov a rádií
  • rozšírenie STA o možnosť satelitného príjmu
  • digitalizácia STA v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie 
        

     Informačný leták pre správcov si môžete stiahnuť tu.

 

Hlavná stanica TKR

11.JPG