KDS

     Poskytujeme komplexné služby pre prevádzkovateľov KDS:

 • projektovanie
 • inžinierske činnosti (územné, stavebné, rozkopávkové povolenie)
 • vyjadrenia dotknutých organizácií
 • výkopové práce
 • pokládky a prekládky podzemných telekomunikačných vedení
 • zafukovanie, zváranie a meranie optických káblov
 • dodávka a montáž HFC technológií
 • inštalácia hviezdicových rozvodov
 • meracie protokoly
 • meranie intenzity signálu pre príjem terestriálnych (pozemských) a satelitných TV programov a rádií
 • výstavba hlavných staníc KDS
 • zobojsmernenie KDS pre potreby triple play
 • servis


Hlavná stanica TKR

03-transmodulatory QPSK-PAL.JPG