Hlavná stanica TKR

05-uzemnovacia spojka.JPG

Hlavná stanica TKR

Hlavná stanica TKR

18.JPG