Hlavná stanica TKR

05-uzemnovacia spojka.JPG

Hlavná stanica TKR

Hlavná stanica TKR

03-transmodulatory QPSK-PAL.JPG