Hlavná stanica TKR

09-web a mail server.JPG

Hlavná stanica TKR

Hlavná stanica TKR

05-uzemnovacia spojka.JPG