Hlavná stanica TKR

08-opticke vysielace.JPG

Hlavná stanica TKR

Hlavná stanica TKR

09-web a mail server.JPG